Produkcja i montaż filmów - studio filmowe Warszawa

JB Film Studio
 

Dzisiejszy Świat Filmu wręcz ocze­kuje czy też domaga się zasto­so­wa­nia gra­fiki i ani­ma­cji zarówno dwu– jaki trójwymiarowej.

Wykonujemy ele­menty ani­mo­wane 2D i 3D, jak i kom­po­zy­cje video z powie­rzo­nych mate­ria­łów, fir­mowe logo ani­mo­wane 3D/2D, które mogą stać się czo­łów­kami do fil­mów lub pre­zen­ta­cji multimedialnych.

JB Film Studio I Produkcja i montaż filmów Warszawa, filmy reklamowe, instruktażowe, szkoleniowe, filmy produktowe, zdjęcia produktów, zdjęcia 360, fotografia 360 Warszawa, zdjęcia obrotowe produktów, zdjęcia packshot, fotografia studyjna i reportażowa. Studio filmowe i dźwiękowe Warszawa

www.jbfilm.pl